Hakkımızda

“www.TurkishBusinessPlatform.com” 

Teknolojik gelişmeler ve internetin küresel ölçekte yaygınlaşması,  alışveriş kültürümüzü derinden etkilemiş,  yeni tedarik ve pazarlama yöntemlerini hayatımıza sokmuştur. 

Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni iletişim imkanları, iş yapma tarzımızı değiştirerek e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payını her geçen gün daha da artırmıştır. 

Zengin hammadde ve enerji kaynaklarına sahip olmayan, gelişmekte olan ülkelerin hepsinde görüleceği gibi, Ülkemizin, yıllardır çözülemeyen en önemli ekonomik problemlerinden birisi cari açıktır. 

Toplumsal refahı düşürmeden, cari açığı kalıcı olarak kapatmanın tek yolu katma değeri yüksek mal/hizmet üretimini ve ihracatı artırmaktır.

Ülke ve İşletmelerimiz olarak, gelecekteki hedeflerimiz doğrultusunda ihracatımızı artırmak için, teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sosyo-kültürel beklentilere göre, iş yapma tarzımızı gözden geçirmek, yeni pazarlama yöntemleri geliştirerek, uygulamak zorundayız.

Profesyonel bir yaklaşımla tasarlanmış ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak işlevselliğe sahip bir (B2B) e-ticaret sitesi, günümüzde, potansiyel alıcılara ulaşmanın en etkili ve pratik yoludur. 

Bu çerçevede gerçekleştirilen, binlerce firmanın yer aldığı bir (B2B) e-ticaret sitesi, ülke ve satıcılar açısından beklenen sonuçları itibariyle, sanal ortamda oluşturulmuş pratik bir “PAZARLAMADA KÜMELENME” projesidir.

Reklam ve İletişim Çözümlemeleri alanında faaliyet gösteren,  yıllardır yurt içinde, yurt dışında birçok önemli projeyi başarıyla gerçekleştiren POST AJANS A.Ş.’ nin, 15 yılı aşan birikimi ve yukarıda ifade edilen gelişmeler ışığında doğan “TurkishBusinesPlatform.com “,  Türkiye’de, uluslararası iş ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir buluşma noktası olarak,ülkemizin ekonomik potansiyelini dünyaya açarak, üyelerimizin ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

0Sepetim